Disco

Blumfeld - Ghettowelt
Ghettowelt
7″, 1991
Blumfeld - Ich-Maschine
Ich-Maschine
LP/CD, 1992
Blumfeld - Zeitlupe
Zeitlupe
7″, 1992
Blumfeld - Traum: 2
Traum: 2
7″, 1992
Blumfeld - L´Etat Et Moi (LP/CD)
L´Etat Et Moi
LP/CD, 1994
Blumfeld - Draussen auf Kaution
Draussen auf Kaution
7″, 1994
Blumfeld - Verstärker
Verstärker
7″, 1995
Blumfeld - Verstärker
Verstärker
MCD, 1995
Blumfeld - Old Nobody
Old Nobody
LP/CD, 1999
Blumfeld - Tausend Tränen Tief
Tausend Tränen Tief
MCD, 1999
Blumfeld - Status Quo Vadis
Status Quo Vadis
MCD/12″, 1999
Blumfeld - Graue Wolken
Graue Wolken
MCD/12″, 2001
Blumfeld - Testament der Angst
Testament der Angst
LP/CD, 2001
Blumfeld - Diktatur der Angepassten
Diktatur der Angepassten
MCD/12″, 2001
Blumfeld - Wellen der Liebe
Wellen der Liebe
MCD/12″, 2001
Blumfeld - Die Welt ist schön
Die Welt ist schön
CD/10″, 2002
Blumfeld - Wir sind frei
Wir sind frei
MCD/12″, 2003
Blumfeld - Neuer Morgen
Neuer Morgen
MCD/12″, 2003
Blumfeld - Jenseits von Jedem
Jenseits von Jedem
LP/CD, 2003
Blumfeld - Tics
Tics
MCD/12″, 2006
Blumfeld - Verbotene Früchte
Verbotene Früchte
CD, 2006
Blumfeld - Ein Lied Mehr
Ein Lied mehr
Box-Set, 2007
Blumfeld - Nackter als nackt
Nackter als nackt
DVD, 2007